Відшкодування збитків, завданих державою: міф чи реальність?

Аналітика
Відшкодування збитків, завданих державою: міф чи реальність?

Законодавче зобов’язання щодо компенсації

Згідно із ст. 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Статті 1173-1175 Цивільного кодексу України також містять подібні норми.

Підстави та види компенсації

Шкода фізичній або юридичній особі може бути завдана:

– незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень;

– незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади, органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень;

– в результаті прийняття органом державної влади, органом місцевого самоврядування нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований.

Незаконні дії державних органів влади та органів місцевого самоврядування – це дії, що суперечать положенням законів та інших нормативних актів або здійснюються поза сферою повноважень вищезазначених органів.

Але слід довести, що рішення, дія чи бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду, є незаконними.

Суб’єктом відшкодування завданої шкоди є держава. Іншими словами, збитки відшкодовуються за рахунок державного бюджету та бюджету місцевого самоврядування.

Вирішуючи суперечки щодо відшкодування збитків громадянам внаслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб, слід виходити з того, що зазначений орган має бути відповідачем у такій справі, якщо це передбачено відповідним законом.

Якщо ж відповідні закони чи інші нормативні акти цього не передбачають або декларують, що шкоду відшкодовує держава (за рахунок держави), суд повинен притягнути як відповідача відповідний орган Державного казначейства України.

Відповідальність за шкоду, заподіяну органом державної влади або органом місцевого самоврядування, настає незалежно від вини цих органів, тобто і при випадковому завданні.

Процедури позасудового відшкодування шкоди

В даному випадку спеціального регуляторного механізму компенсації не існує. Якщо компетентний орган вважає за необхідне здійснити компенсацію, він може вирішити ці проблеми, вживаючи індивідуальні дії.

Тому можна сказати, що насправді в Україні немає органу позасудового вирішення спірних питань, не кажучи вже про добровільну компенсацію шкоди, заподіяної діями влади. Відсутній навіть чіткий підхід щодо цього питання, але не виключено, що це найбільш розумний та ефективний спосіб відшкодування завданих збитків.

Судове вирішення спірних питань: практика сьогодення

Всі вищезазначені законодавчі норми – це теорія, а от на практиці все не так райдужно. В більшості випадків, особливо щодо платників податків, судові органи стають на бік держави.

Але останнім часом з’явилася позитивна тенденція – в багатьох випадках Верховний Суд стає на бік підприємців.

Наприклад, суб’єкту господарювання вдалося довести наявність причинно-наслідкових зв’язків у митній галузі – платник відшкодував збитки, спричинені незаконною затримкою товару митницею (Постанова ВС від 04.10.2019 у справі № 910/17909/17).

У інші справі підприємцю вдалося отримати компенсацію збитків та моральної шкоди (шкоди діловій репутації), завданої діями державних органів влади (Постанова ВС від 14.04.2020, справа № 925/1196/18).

Отже, незважаючи на наявність законодавчого підґрунтя, отримати компенсацію за незаконні дії державних органів – дуже важко, але практика сьогодення все ж таки доводить, що це можливо.

Прес-центр

Актуальні новини