Оскарження постанови слідчого про закриття кримінального провадження

Аналітика
Оскарження постанови слідчого про закриття кримінального провадження

Адвокати нерідко працюють не лише на захист особи, підозрюваної або обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, а й потерпілої. Така ситуація обумовлена тим, що правоохоронні органи дуже часто не здійснюють свої функції досудового розслідування належним чином. Це може відбуватися через брак кадрів, часу, а також через банальне небажання займатися розслідуванням кримінальних проваджень, які, на думку слідчих органів, не мають «судової перспективи».

Відсутність судової перспективи – популярний вислів, який означає, що винних у кримінальному правопорушенні або не вдасться знайти (тобто, встановити), або немає можливості зібрати докази для доведення винуватості у суді.

На цьому фоні доволі промовистим виглядає той факт, що ледь не кожне друге кримінальне провадження за заявою особи вноситься до ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді, яка виноситься через невиконання правоохоронними органами прямого обов’язку щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, передбаченого ст. 214 КПК України, відповідно до якої  досудове розслідування починається з моменту внесення слідчим або прокурором відповідних відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Такі відомості мають бути внесені до ЄРДР не пізніше 24 годин після подання заяви чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Але сьогодні поговоримо про те, як бути, якщо незважаючи на всі ваші старання, слідчий все одно виносить постанову про закриття кримінального провадження, не виконавши всіх необхідних дій для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Зокрема, у одній зі справ, якими займається Femida Legal Association, виникла ситуація: слідчому у заяві про злочин було вказано конкретні анкетні дані фізичних осіб, які, за твердженням заявника (в подальшому потерпілого у цьому кримінальному провадженні), вчинили кримінальне правопорушення. Незважаючи на численні клопотання про допит вказаних осіб в якості свідків, за 18 місяців, які тривало досудове розслідування, слідчий так і не зміг встановити та допитати вказаних осіб. При цьому всі вищевказані клопотання слідчий задовольнив.

По закінченню 18 місяців слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування.

З цього моменту і почалося наше знайомство зі справою.

Звісно, ми оскаржити постанову про закриття кримінального провадження. Таку можливість нам надає стаття 303 КПК України (п. 3 ч. 1), в якій зазначено, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження може бути оскаржено під час досудового провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

В обговорюваному випадку адвокати діяли в інтересах потерпілого, який є фізичною особою. Проте, буває, коли потерпілим може бути юридична особа, що не є перешкодою для оскарження такої постанови слідчого або прокурора.

Другим фактором, окрім суб’єкта оскарження, є строк оскарження. Ч.1 ст.304 КПК України встановлює, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 КПК, можуть бути подані протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

При цьому слід зазначити, що строк подання скарги не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до його закінчення на пошту або передано особі, уповноваженій її прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-науковій установі, – якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення відповідного строку.

В нашому випадку постанову не було вручено потерпілому. Тому отримували ми її шляхом направлення відповідного адвокатського запиту слідчому. Строк відраховували з моменту отримання відповіді на адвокатський запит. Скарга була направлена поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення.

Однак, навіть якщо ви з поважних причин пропустили 10-денний строк на оскарження постанову слідчого, то можете просити поновити його, оскільки слідчий суддя, за наявності відповідної заяви, може поновити строк, якщо його було порушено з поважних причин (хвороба, відрядження, стихійне лихо, хвороба близьких родичів тощо). Підставою для поновлення строків також може бути визнано й об’єктивні причини, внаслідок яких особа не змогла вчасно реалізувати своє право на подання скарги.

Проте у випадку пропуску строку, встановленого для подання скарги, якщо при її поданні особа не порушила питання про поновлення цього строку, скарга повертається особі, яка її подала. Однак, це не позбавляє вас права повторно звернутися з такою ж скаргою і порушити питання про поновлення пропущеного строку на оскарження постанови.

Тепер визначимось з тим, куди звертатись з відповідною скаргою. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження подається до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

І приємний момент: скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження (втім, як і інші скарги, подані в межах КПК) є безкоштовними, тобто за їх розгляд не потрібно сплачувати судовий збір.

Далі відбувається сам розгляд вашої скарги, який проходить за певними правилами.

Перш за все, скарга на постанову про закриття кримінального провадження розглядається слідчим суддею не пізніше 5 днів з моменту надходження скарги. На практиці вказані строки не завжди дотримуються, через навантаження на суддів.

Розгляд скарг здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, постанова якого оскаржується. Однак, якщо слідчий чи прокурор не прибудуть на розгляд вашої скарги (а така поведінка є вкрай поширеною, особливо коли вони розуміють незаконність прийнятого ними рішення), то це не є перешкодою для розгляду скарги за їх відсутності.

Під час розгляду скарги слідчі судді повинні враховувати положення ч. 2 ст. 9 КПК, яка встановлює, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Враховуючи те, що процесуальне рішення про закриття кримінального провадження має істотне значення для кримінального провадження, слідчі судді при розгляді скарги на відповідні постанови з’ясовують питання дотримання вимог щодо всебічності та повноти дослідження, оскільки така неповнота може призвести до прийняття необґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження.

Саме тому, що після закриття кримінального провадження можливості по встановленню винних осіб у скоєнні кримінального правопорушення та збирання доказів для їх винуватості вичерпуються, захист прав та законних інтересів осіб, постраждалих від кримінального правопорушення, стає здебільшого неможливим. А повний та неупереджений розгляд таких скарг має надважливе значення для кримінального процесу.

За результатами розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження слідчим суддею постановляється ухвала про:

  1. скасування постанови слідчого чи прокурора. Ухвала слідчого судді про скасування постанови про закриття кримінального провадження оскарженню в апеляційному порядку не підлягає;
  2. відмову у задоволенні скарги.

Ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Як свідчить судова практика, підставами скасування слідчими суддями постанов про закриття кримінального провадження здебільшого були такі:

  • невжиття органом досудового розслідування всіх необхідних заходів для збирання доказів і забезпечення повного та всебічного досудового розслідування;
  • необґрунтованість висновків, які містяться в постанові, щодо обставин, які повинні бути встановлені слідчим, та передачасність висновку про відсутність в діянні складу злочину або відсутність події злочину;
  • непроведення слідчим необхідного та повного переліку слідчих дій, спрямованих на встановлення істини у справі;
  • непризначення та непроведення необхідних експертиз, ненадання експерту порівняльних зразків для проведення судової експертизи, що є підставою для надання експертом повідомлення про неможливість проведення експертизи, та деякі інші.

У нашому випадку підставою для скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження стало саме необґрунтованість висновків, які містяться в постанові, щодо обставин, які повинні бути встановлені слідчим та невжиття органом досудового розслідування всіх необхідних заходів для збирання доказів і забезпечення повного та всебічного досудового розслідування. Наразі досудове розслідування триває.

Сподіваємось, вам допоможе наш досвід та поради, і кримінальне провадження за вашою заявою буде завершено вчасно та результативно.

 

 Олександр Гайдак 

Адвокат, старший партнер Femida Legal Association

Прес-центр

Актуальні новини