Е-кабінет для учасників судових справ – що та коли змінюється?

Аналітика
Е-кабінет для учасників судових справ – що та коли змінюється?

21 липня 2023 року набрав чинності Закон України від 29 червня 2023 року № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

Закон вводиться в дію поетапно.

Перші зміни, які почали діяти вже з 21 липня 2023 року, передбачають можливість видання виконавчих документів в паперовій або електронній формі. При цьому одночасна видача судом виконавчого документа одній і тій самій особі в паперовій та електронній формах не допускається.

А з 19 жовтня 2023 року обов’язок зареєструвати електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі) покладено на адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, які є учасниками господарського процесу.

З 21 лютого 2024 року наявність електронного кабінету буде обов’язковою в цивільному та адміністративному судочинстві.

Втім, реєстрація такого Е-кабінету не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі. Особа, яка зареєструвала Е-кабінет, може подавати процесуальні й інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису.

За наявності в учасника справи зареєстрованого Е-кабінету суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх Е-кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі, а також вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до Е-кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою. Днем вручення судового рішення в даному випадку вважається день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до Е-кабінету особи. Якщо судове рішення надіслано до Е-кабінету пізніше 17 години, воно вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

У разі, якщо передбачено обов’язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до Е-кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи Е-кабінету (чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи Е-кабінету) – у паперовій формі, листом з описом вкладення.

Якщо інший учасник справи зобов’язаний зареєструвати Е-кабінет, але не зареєстрував його, то учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням Е-кабінету, звільняється від обов’язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Всі заяви по суті справи, інші процесуальні заяви та клопотання мають містити відомості про наявність або відсутність Е-кабінету.

Відсутність зареєстрованого Е-кабінету в особи, яка зобов’язана його зареєструвати, є підставною для повернення (заяви з процесуальних питань) або залишення без руху (заяви по суті справи) поданої такою особою заяви в залежності від виду процесуального документа.

Прес-центр

Актуальні новини