Відповідальність за незаконне використання благодійної та гуманітарної допомоги

Аналітика
Відповідальність за незаконне використання благодійної та гуманітарної допомоги

03 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 24 березня 2022 року № 2155-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги».

Ініціатором відповідних законодавчих змін стало Міністерство внутрішніх справ України, яке вважало за необхідне ввести в законодавство  відповідальність за «використання під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги не за цільовим призначенням».

Верховна Рада України, доопрацювавши ініціативу МВС, ухвалила Закон, яким внесла такі зміни до Кримінального кодексу України, а також доповнила його статтею 2012, яка передбачає відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Варто відзначити, що в остаточній редакції відповідальність за незаконні дії із гуманітарною допомогою настає не лише у період дії воєнного стану.

Отже, стаття 2012 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за  незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Під незаконним використанням розуміється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі. Такі дії караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Якщо ж такі самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, то покарання вже буде більш суворе і становитиме позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У випадку вчинення вищеперерахованих дій організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, покарання буде ще більш суворим і становитиме позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як видно з аналізу вказаної статті, об’єктивна сторона даного кримінального правопорушення може полягати у:

 • продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги;
 • використанні благодійних пожертв, безоплатної допомоги;
 • укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном (товарів (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги).

Мета отримання прибутку може бути доведена, якщо особою фактично отримано прибуток або якщо вона вчинила дії (замах на кримінальне правопорушення), в результаті яких мала отримати прибуток.

Здійснюючи кваліфікацію за даною статтею, правоохоронним органам варто враховувати положення Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Гуманітарною допомогою (ст. 1 Закону «Про гуманітарну допомогу») є цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Благодійною пожертвою (ст. 6 Закону «Про гуманітарну допомогу») визнається  безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Безоплатна допомога (ст. 1 Закону «Про гуманітарну допомогу», ст. 5 Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації») розглядається в п’яти формах:

– надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам (пересилка, виконання робіт, надання послуг);

– безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

 – безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

– безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

– безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

Виходячи з вищенаведеного, кримінальні правопорушення, передбачені ст. 2012 КК України, – це об’єднані єдиним кримінальним протиправним задумом дії правопорушника з підготовки, безпосереднього вчинення та приховування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Саме з урахуванням наведеної структурної будови вказаного елементу криміналістичної характеристики виокремлено й визначено специфіку способів незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. [4, ст. 53]

Якби ж стаття 2012 не була внесена до Кримінального кодексу України, то продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчинене з метою отримання прибутку, кваліфікувалися б з урахуванням пункту 3 примітки до ст. 185 КК, за частинами 4 або 5 ст. 191 КК – як розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, або як розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Список використаних джерел

 1. Конституція України (офіційний сайт Верховної Ради України: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text. (дата звернення 08.04.2023)
 2.  Закон України «Про гуманітарну допомогу». (офіційний сайт Верховної Ради України: URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text. (дата звернення 08.04.2023)
 3. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». (офційний сайт Верховної Ради України: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text. (дата звернення 08.04.2023)
 4. Шевцов В.М. Типові способи незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2022/№ 2 (20). С. 49-58
 5. Колб О. Г. Про деякі кримінально-правові заходи запобігання розкраданням майна, отриманого волонтерськими організаціями України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 317–319.
 6. Муравська Н. Як покарати тих, хто використовує гуманітарну допомогу та благодійні пожертви не за призначенням. URL :https://yurgazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/yak-pokarati-tih-hto-vikoristovue-gumanitarnu-dopomo-gu-ta-blagodiyni-pozhertvi-ne-za-priznachennyam.html. (дата звернення: 08.04.2023).
 7. Хавронюк М. І. За незаконне використання гуманітарної допомоги – кримінальна відповідальність. URL :https://pravo.org.ua/blogs/za-nezakonne-vykorystannya-gumanitarnoyi-dopomogy-kryminalna-vidpovidalnist/.(дата звернення: 08.04.2023).
 8. Фурман В. Відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги. Що передбачено новим Законом. URL :https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/210328_vdpovdalnst-za-netslove-vikori-stan-nya-gumantarno-dopomogi-shcho-peredbacheno-novi m-zakonom. (дата звернення: 08.04.2023).
 9. Коваль Н. О. Підстави та порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2014. 19 с.

Надія Вороницька

адвокат, керуючий партнер Femida Legal Association

Прес-центр

Актуальні новини