Відновити все: що відбувається із втраченими господарськими справами

Аналітика
Відновити все: що відбувається із втраченими господарськими справами

Внаслідок введення воєнного стану та тимчасової окупації окремих територій було змінено підсудність ряду судів. Зі зрозумілих причин не всі судові справи вдалося зберегти та передати до визначених судів. Тому наразі розгляд судами заяв про відновлення втрачених судових проваджень відбувається досить часто.

Підстави та порядок відновлення господарським судом втраченого судового провадження передбачені розділом VIII ГПК України.

Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому ГПК України. Втрачене судове провадження у справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою суду.

Заява про відновлення повністю або частково втраченого судового провадження подається в письмовій формі до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

У заяві має бути зазначено:
– про відновлення якого судового провадження або якої його частини просить заявник;
– особи, які брали участь у справі, їх процесуальний статус, найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності) (для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності, або номер і серія паспорта (для фізичних осіб – громадян України), якщо відповідні дані відомі заявникові, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету;
– номери засобів зв’язку учасників судового процесу (телефон, факс, засоби електронного зв’язку тощо), якщо вони відомі заявникові;
– наявні у заявника відомості про обставини втрати судового провадження, місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних стосовно таких копій;
– документи, відновлення яких заявник вважає за необхідне, і з якою метою.

До заяви додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі, копії заяви відповідно до кількості учасників справи, а у разі необхідності – клопотання про поновлення строку на подання заяви про відновлення втраченого судового провадження.

При розгляді заяви про відновлення втраченого судового провадження суд бере до уваги:
– частину справи, яка збереглася (окремі томи, жетони, матеріали з архіву суду тощо);
– документи, надіслані (видані) судом учасникам судового процесу та іншим особам до втрати справи, копії таких документів;
– матеріали виконавчого провадження, якщо воно здійснювалося за результатами розгляду справи;
– будь-які інші документи і матеріали, подані учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для відновлення справи; відомості Єдиного державного реєстру судових рішень;
– дані, що містяться в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;
– будь-які інші відомості, документи тощо, отримані у законний спосіб з інших офіційних джерел.

Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, учасників справи (їх представників), а в необхідних випадках – осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення, та вчиняти інші процесуальні дії, передбачені цим ГПК України, з метою відновлення втраченого судового провадження.

Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом, протягом 30 днів з дня надходження заяви до суду.

На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

В ухвалі суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення. Наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого судового провадження.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд відмовляє у відновленні втраченого судового провадження і роз’яснює учасникам справи право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

Прес-центр

Актуальні новини