Цифровізація виконавчого провадження – новації та перспективи

Аналітика
Цифровізація виконавчого провадження – новації та перспективи

Електронні технології стрімко впроваджуються в багатьох сферах суспільного життя. Стосовно судової системи – це Електронний суд, електронні кабінети учасників судового процесу тощо. Із березня 2023 року учасники судових справ можуть через Дію отримувати судові рішення, які мають юридичну силу, як і паперові, оскільки засвідчені електронним підписом судді.

Нещодавно, а саме із 12 вересня 2023 року (за повідомленням Державної судової адміністрації), запрацював сервіс електронних виконавчих документів та можливість їх пред’явлення до виконання в електронній формі.

Відтепер електронний виконавчий документ створюється в автоматизованій системі документообігу суду з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису судді. Після цього такий документ відправляється до електронного кабінету стягувача та боржника в Електронному суді.

Отримання електронного виконавчого документа боржником надає йому можливість в добровільному порядку сплатити відповідні платежі прямо з Електронного суду.  В свою чергу, стягувач має можливість пред’явити такий виконавчий документ державному або приватному виконавцю для примусового виконання. З метою реалізації цих можливостей в Електронному суді додалася відповідна вкладка – «Виконавчі документи».

Для запровадження електронного виконавчого документа та процедури його виконання протягом останніх років було внесено ряд відповідних змін до норм чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень тощо, якими врегульовано певні особливості, пов’язані з електронною формою виконавчого документа.

Постанови, винесені в межах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, отримуються стягувачем за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження, в рамках інформаційної взаємодії.

Виконавчий документ, виданий у формі електронного документа, повинен відповідати вимогам, визначеним законом. На нього має бути накладений електронний підпис чи електронна печатка відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Не допускається одночасне пред’явлення одного виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, до різних органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців, а також одночасне пред’явлення одного виконавчого документа в електронній та паперовій формі.

Виконавець перед відкриттям виконавчого провадження за документом, пред’явленим в електронній формі, зобов’язаний перевірити наявність в автоматизованій системі виконавчого провадження відкритих виконавчих проваджень за таким виконавчим документом.

При пред’явленні до виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, заява про примусове виконання рішення подається в електронній формі. На заяву про примусове виконання рішення в електронній формі накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.

Загалом, можливість отримати електронний виконавчий документ та в електронному вигляді пред’явити його до виконання має низку переваг, оскільки не потребує витрати часу та коштів  на подання до суду заяви про отримання виконавчого документу, на візит до суду для отримання вже оформленого виконавчого документа, пред’явлення його до виконання тощо. В умовах сьогодення прийомні години в суді та ДВС скорочені, в деяких випадках, всього до 2-3 годин на тиждень, у зв’язку з чим для отримання виконавчого документа можна витратити навіть кілька днів.

Враховуючи новації, відкриття виконавчого провадження тепер має відбуватися достатньо швидко, протягом годин, що завадить боржнику вивести грошові кошти чи майно, за рахунок яких має бути виконане судове рішення. Як це працюватиме на практиці – покаже час.

Прес-центр

Актуальні новини