Корпоративний договір – джентльменська угода чи головний документ?

Аналітика
Корпоративний договір – джентльменська угода чи головний документ?

Укладаючи інвестиційні угоди та проекти розвитку, компанії різних форм власності часто стикаються з тим, що багато принципово важливих питань корпоративного управління все ще перебуває за лаштунками. Зазвичай такі питання не включаються до статуту, а домовленість між партнерами досягається у вигляді «джентльменської угоди», до того ж, як правило, в усному вигляді. Така ситуація потенційно небезпечна для розвитку та майбутнього всього підприємства.

На сьогоднішній день в Україні існує безліч підприємств, причому більшість із них має форму товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з яких лише незначний відсоток ділових партнерів залагоджують свої стосунки шляхом укладання корпоративного договору.

Що таке корпоративний договір?

Згідно із діючим законодавством, корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

Дата укладення та строк дії визначаються в самому договорі.

Яка інформація вказується в корпоративному договорі?

Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25% і більше прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Коли та кому варто підписувати корпоративну угоду?

На нашу думку, найкращим часом для досягнення подібної письмової домовленості є безпосередній початок будь-якого проекту. У цьому випадку є можливість досягти консенсусу щодо того, як вести бізнес, розподіляти прибуток чи потенційні збитки.

З практичного досвіду також знаємо, що корпоративний договір може знадобитися і на будь-якому етапі підприємницької діяльності, оскільки при існуванні загрози корпоративного конфлікту подібні угоди можуть бути необхідним інструментом для запобігання чи вирішення конфліктних питань.

Також корпоративні угоди можуть стати хорошим юридичним інструментом для залучення інвестицій, так як даний документ дозволить надавати необхідні гарантії для інвесторів.

Чи потрібен компанії корпоративний договір, а чи це лише «джентльменська угода» – кожен власник бізнесу вирішує самостійно. Втім, відсутність продуманого механізму вирішення корпоративних конфліктів може не тільки уповільнити розвиток бізнесу, але й призвести до банкрутства, і це є незаперечним фактом.

Прес-центр

Актуальні новини