Деклараційна кампанія у розпалі. Платимо податки з інвестицій!

Аналітика
Деклараційна кампанія у розпалі. Платимо податки з інвестицій!

Громадяни України, які отримали дохід від операцій з інвестиційними активами у 2022 році, як на території України, так і за її межами, зобов’язані подати за місцем своєї реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня 2023 року, а також повинні сплатити податок на доходи фізичних  осіб (ПДФО) та військовий збір до 1 серпня 2023 року.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми підтверджених витрат на придбання такого активу (п.п. 170.2.2 ПКУ).

До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції з обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив та операції зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку. Також до продажу інвестиційного активу прирівнюється операція з повернення платнику податку коштів чи майна (майнових прав), або їх частини, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу цього платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента, зменшення статутного капіталу чи ліквідації такого емітента.

Фінансовий результат від здійснення операції з інвестиційними активами фізична особа зобов’язана  визначити у податковій декларації про майновий стан і доходи. У разі отримання інвестиційного прибутку такій особі необхідно cплатити ПДФО за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %.

!!!!Зверніть увагу!!!

Згідно із п.п.165.1.40 та 165.1.52 ПКУ не підлягає декларуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, триманий платником  податку від продажу інвестиційних активів, якщо його сума не перевищувала 3470 гривень у 2022 році. Також не включається до оподатковуваного доходу та не декларується дохід від операцій з акціями (іншими корпоративними правами), отриманий платником в процесі приватизації, та інвестиційний прибуток від операцій із борговими зобов’язаннями Нац

Прес-центр

Актуальні новини